تماس با ما

با سوالات،می توانیم به شما کمک کنیم

پیغام

تست
ایمیل
info@shiaword.net / shiaword@hotmail.com
رئیس مرکز حقایق اسلامی
alimohsen1360@yahoo.com
مدیر گروه
h.haeri.m@gmail.com
مدیر سایت
mj_tamimi@yahoo.com
  • مدیر گروه
  • مدیر سایت

آدرس:ایران،قم،خیابان صفائیه،ک 34،پ 35

تلفن:0098-25-37742212 / 0098-25-37739968

فکس:0098-25-37740985